Tallers

QUÈ ÉS L’ESCOLA DE PARES I MARES?

L’Escola de pares ofereix un espai de reflexió, intercanvi, d’experiències, informació i formació de tal manera que els pares puguin entendre cada vegada millor les reaccions dels seus fills tinguin l’edat que tinguin. A la vegada que serveix com a espai de comunicació, reflexió i formació al voltant de temes relatius a l’educació dels fills.

A QUI S’ADREÇA?
A pares, mares, i familiars que tenen joves al seu càrrec, independentment de la modalitat que sigui: propis, en acollida, etc. Educar és formar un subjecte per a que visqui com a persona. Una tasca gens fàcil, esgotadora i a la que els pares s’han d’afrontar, la majoria de vegades, amb escassos recursos i gairebé sempre desatesos.

OBJECTIUS DELS TALLERS

• Posicionar els pares enfront una nova realitat: ser pares, amb els nou rols i responsabilitats que això comporta.

• Construir un espai de reflexió pels pares entorn al seu paper dins la família a partir de les diferents característiques familiars.

• Treballar a partir de situacions reals que es puguin plantejar en els grups de discussió.

• Promoure relacions sanes a l’interior de la família com en relació a l’entorn social.

• Aconseguir l’enriquiment personal a través de l’intercanvi d’experiències amb altres pares.

• Servir d’espai d’aprenentatge per les mares i pares, en els temes relacionats amb la formació dels fills i possibilitar, si cal, un canvi positiu d’actituds i de valors.