Menjador

El menjador escolar és un servei complementari i no obligatori que ofereix l’Institut als seu integrants.

Pretén donar resposta adequada a les necessitats de moltes famílies que, per raó de la seva situació laboral, professional o personal, demanen la prestació en els centres docents del servei de menjador escolar.

Al nostre institut, l’objectiu bàsic de la cantina és cobrir les necessitats nutritives dels joves i l’adquisició d’hàbits socials, alimentaris, d’higiene i de salut en el marc de la convivència ordinària del nostre centre.

Els estudiants que es queden al migdia a la cantina, dinen dintre de l’entorn escolar acompanyats dels seus companys i atesos pel personal responsable d’aquest servei, que vetlla perquè el dinar es produeixi amb les pautes de correcció i convivència exigibles per la seva condició d’alumnes.

L’AMPA no té cap responsabilitat en aquest servei però és evident que com associació tenim el deure de vetllar per les bones pràctiques en aquesta matèria.

Actualment aquest servei el dona la empresa “Al Teu Abast” (tel. 93 540 77 23/608 79 42 39)

Clicant en el següent enllaç trobareu el detall dels àpats oferts al migdia:  servei cantina-apats migdia

 Per fer-ne ús:

- en dies puntuals: cal avisar a la cantina per telèfon abans de les 10 ( 93 540 77 23 /608 79 42 39 )

- de forma sistemàticacal donar-se d’alta omplint i enviant a Al teu abast el full adjunt:  carta inscripcions menjador 

 

Podeu consultar els menús programats mensualment, clicant als enllaços corresponents:

 CURS 2018-2019

Menus 2018-2019