Qui som

 

Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut Alella

 

L’AMPA és el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

L’AMPA permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.

L’AMPA administra i gestiona els recursos que aporten els associats.

L’AMPA participa en la presa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al Consell Escolar.

Els nostres objectius:

1. Aconseguir un centre públic de qualitat, millorar les condicions en que es desenvolupa la tasca educativa i cohesionar les famílies en un objectiu comú.
2. Ser una part activa en el Projecte Educatiu de poble que l’Ajuntament ha iniciat en el municipi d’Alella.
3. Col·laborar activament en la marxa de l’Institut amb suggeriments, subvencions, ajudes…
4. Informar i assessorar als pares i mares de les activitats pròpies de la AMPA de forma individual i col·lectiva en tot allò que afecte a l’educació dels seus fills i promoure els drets i deures que tenen en aquesta labor.
5. Potenciar la participació de la família en la vida del centre.
6. Promoure la qualitat educativa.
7. Realitzar activitats de caràcter educatiu que reforcen els valors i objectius del Projecte Educatiu del Centre.

 

ESTRUCTURA DE LA JUNTA DIRECTIVA

 

PRESIDENTA: Raquel Bosch

SECRETÀRIA: Ana García

TRESORER:  Agustín Zapiraín

 

VOCALS:

Mònica Fibla

Marta Costa

Mònica Brutau

 

 

 

ORGANITZACIÓ GENERAL:

Relacions institucionals  

Assumptes Econòmics

Assumptes Pedagògics

 

COMISSIONS:

Comissió de venda llibres

Comissió de comunicació

Comissió festes 

Comissió cantina i extraescolars

Comissió tallers alumnes

Comissió tallers pares