Projecte AMPA

Desde el curs 2008-2009, la col•laboració econòmica AMPA-INS es fa emmarcada dintre d’un projecte global.
L’INS fa el plantejament del projecte d’inversió anual en funció de les necessitats específiques de cada curs, amb objectius i abast ben determinats.
L’AMPA proporciona una subvenció econòmica al projecte fent ús dels seus ingressos.