Avís legal

El present avís legal estableix les condicions d’ús del lloc web www.ampaiesalella.com d’ara endavant web, que l’Associació de Mares i Pares de l’Institut d’Ensenyament Secundari Alella (d’ara endavant, l’Associació), amb domicili social en Avinguda del Bosquet, 7 – 08328 Alella – Barcelona, CIF G58467606, i inscrita amb el número 9653 de la secció 1ª del registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

L’accés al web atribueix la condició d’Usuari comprometent-se a utilitzar aquest web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’Usuari, de totes i cadascuna de les condicions incloses en aquest Avís legal.

L’Associació es reserva el dret a prohibir o impedir l’accés a la web als usuaris que incompleixin el compromís indicat en el paràgraf anterior. L’Associació es reserva el dret a prohibir o impedir l’accés a la web als usuaris que incompleixin aquest compromís.

Tan sols s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatives i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l’Usuari, l’únic responsable del mal ús dels mateixos. L’ús del web es realitza sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, no sent l’Associació en cap cas responsable dels danys que poguessin ocasionar-se en els sistemes informàtics dels usuaris derivats de l’accés, ús o mala utilització dels continguts de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del domini web així com dels seus continguts pertanyen, bé a l’Associació, bé a terceres persones, per la qual cosa cap Usuari està autoritzat a fer ús d’ells, ni imprimir-los ni emmagatzemar-los sota cap suport físic en cap cas que no sigui el de la seva utilització personal i privada. Quedant, doncs prohibida la modificació, o la utilització comercial de qualsevol part de la mateixa.

Per accedir a la informació continguda en el lloc web i fer ús dels serveis oferts, els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals.

Les dades, textos, informacions, gràfics o vincles publicats en la web, són recopilats amb efectes merament informatius per a totes aquelles persones interessades en els mateixos sense que, el seu accés, generi relació comercial, contractual o professional entre els Usuaris i l’Associació. En cas de discrepància entre la informació continguda en el lloc web i la continguda en paper, s’estarà a aquesta última. L’Associació es reserva el dret de modificar els continguts del domini web sense previ avís.

Els enllaços i hipertext que, si escau, possibilitin l’accés a través del lloc web a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de l’Associació, per la qual cosa no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se d’aquesta informació.

S’informa que les dades incloses en aquest formulari, conforme al previst en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat de l’Associació. La finalitat del tractament és informar als interessats sobre l’Associació, els seus serveis i/o productes. En cas de negar-se a comunicar les dades podria ser impossible informar-li.

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’adreça de correu electrònic, o correu postal a dalt indicada.

Les dades proporcionades per l’Usuari a través de la web i/o correu electrònic podran ser utilitzats per a l’enviament de publicitat tant a través de missatges sms a mòbil, com per correu electrònic.

L’Usuari té terminantment prohibit introduir qualsevol tipus de virus en el domini web, així com intentar accedir a les dades del mateix, modificar-los, accedir als comptes de correu, missatges, etc.

L’Associació no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, qualsevol que sigui l’origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les quals l’Usuari pugui accedir a través de la web.

L’Usuari accepta expressament deixar exempta a l’Associació de qualsevol responsabilitat relacionada amb la web. L’Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a dites contingudes així com de la seva reproducció o difusió.

L’Associació no serà responsable de les infraccions de qualsevol Usuari que afectin als drets d’un altre Usuari de la web, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

L’Associació farà ús de les accions civils o penals que per llei correspongui, davant qualsevol utilització indeguda del seu domini web. Els litigis que poguessin sorgir en relació a aquest domini es regiran únicament pel dret espanyol, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals competents a la província de Barcelona.