Què fem

Tenint presents els nostres objectius,  portem a terme una sèrie de diverses activitats:

- Projecte AMPA

- Organització de conferències

- Organització de tallers

- Organització dels premis AMPA

Trobareu el recull d’activitats realitzades, en els diferents àmbits en la secció

Memòria Anual:

http://www.ampaiesalella.org/?page_id=3096