Notícies

Eleccions al Consell Escolar

A l´atenció de les famílies, D´acord amb la RESOLUCIÓ ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés...

A l´atenció de les famílies,

D´acord amb la RESOLUCIÓ ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, resolc convocatòria d´eleccions al consell escolar del nostre centre.

Inici del procés: 7 de novembre de 2016

Constitució de les meses electorals: abans del dia 16 de novembre de 2016
Votacions: entre els dies 28 de novembre i el 2 de desembre, ambdós inclosos
Constitució del consell escolar: abans del 22 de desembre del 2016.

Aquest any cal renovar la meitat dels representants(1).

Raons per participar a les eleccions?

 El procés electoral és el període durant el qual es procedeix a la renovació de la meitat dels membres de cadascun dels sectors que formen el consell escolar. Cada dos anys, el Departament d’Ensenyament publica amb antelació una resolució amb les dates durant les quals s’ha de portar a terme aquest procés.

Per què és important que les famílies participem a les eleccions al consell escolar?

 • SÓN UNA OPORTUNITAT PER EXERCIR EL DRET QUE TENIM LES FAMÍLIES A DECIDIR COM VOLEM L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS I FILLES. 
 • PARTICIPAR-HI ÉS MOLT IMPORTANT PER ESCOLLIR ELS NOSTRES REPRESENTANTS, ELS NOSTRES CONSELLERS I CONSELLERES.
 • LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA A LES ELECCIONS ÉS CLAU, ESPECIALMENT PER ALS SECTORS NO PROFESSIONALS, COM ÉS EL CAS DE LES FAMÍLIES
 • LES FAMÍLIES SOM RESPONSABLES DE LA FORMACIÓ DELS NOSTRES FILLS I FILLES. PER AIXÒ, ÉS IMPORTANT TENIR UNS BONS REPRESENTANTS AL CONSELL ESCOLAR QUE ENS INFORMIN I FACIN ARRIBAR LA NOSTRA VEU.
 • LES ELECCIONS SÓN UNA MANERA DE VALORAR L’ESCOLA I CONTRUBUIR A QUÈ EL NOSTRE FILL/A LA VALORI. 
 • ÉS LA MANERA DE FER ARRIBAR LA NOSTRA VEU EN TEMES QUE ENS PREOCUPEN (ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, ALIMENTACIÓ, ÈXIT EDUCATIU,…)
 • SI ENS IMPLIQUEM EN EL SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA INCIDIREM EN EL DESENVOLUPAMENT I CREIXEMENT PERSONAL DELS NOSTRES FILLS I FILLES.
 • DECIDIREM LES RELACIONS DEL NOSTRE CENTRE AMB L’ENTORN (ENTITATS, BARRI, POBLE, MUNICPI,…), DONCS EL CONSELL ESCOLAR DECIDEIX QUINES HAN DE SER AQUESTES RELACIONS. 
Què vol dir ser representant dels pares i mares al consell escolar?
 • Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.
 • La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.
 • Per representar de manera eficaç totes les famílies del centre, s’han de recollir les seves propostes i opinions i portar-les al consell escolar. D’altra banda, també cal que els representats informin de tots els assumptes que es tracten en el consell escolar.

 

Generalitat de Catalunya
FAMILIAIESCOLA.GENCAT.CAT

 

 

Etiquetes: 


Encara no hi ha comentaris.

Deixeu un comentari

*